Switch to English Verander naar Nederlands Wechseln zu Deutsch Changer au Fran¨ais Cambiar a Espanol
0294-458 795
LodgeSelector LodgeSelector LodgeSelector

Medewerkerscontrole voor de detectie en preventie van diefstal

Helaas vindt er op grote schaal bedrijfsdiefstal plaats. Medewerkers ontvreemden bedrijfseigendommen, vaak voor eigen gebruik. Hierbij gaat om kleine dingen zoals pennenbakjes, papier, blikjes drinken, zakken chips en accessoires maar ook om grotere spullen zoals parfums, kledingstukken, schoenen, telefoons en computers. Op jaarbasis kost dit het Nederlandse bedrijfsleven miljoenen. Teneinde diefstal in uw organisatie op te sporen en te voorkomen biedt medewerkerscontrole een oplossing. De Lodge Selector kan u hier op eenvoudige en betrouwbare wijze bij helpen. 
 

Medewerkerscontrole: pak bedrijfsdiefstal aan

Het controleren van uw medewerkers, oftewel het visiteren van uw personeel, ten behoeve van de detectie en preventie van diefstal en fraude is zeer effectief gebleken. Bij het verlaten van het bedrijfsterrein inspecteert een speciaal daarvoor aangewezen persoon de handbagage van uw personeelsleden. Behalve dat u de tas van de medewerker controleert, mag u bijvoorbeeld ook de auto en jaszakken controleren. Het fouilleren van uw personeel is echter niet toegestaan.  


Voorkomen van weerstand bij medewerkerscontrole

Medewerkerscontrole kan door uw personeel worden ervaren als een inbreuk op hun privacy. Dit kan weestand opleveren. Om aversie ten aanzien van het controlebeleid zoveel mogelijk te voorkomen, zijn er een aantal punten die u in acht dient te nemen:

  • Het is belangrijk dat u duidelijke richtlijnen formuleert en een protocol opstelt ten aanzien van het controleren van uw personeel.

  • Stel uw medewerkers op de hoogte van het visitatiebeleid.

  • De medewerkerscontrole vindt plaats op basis van willekeur, niet op basis van persoonlijke gronden.

  • At Random selectie is derhalve een must.

  • Controle van medewerkers vindt op discrete wijze plaats.

  • De visiteur heeft respect voor de medewerker en zijn/haar eigendommen en vraagt voorafgaand toestemming voor de medewerkerscontrole.


De visitatieknop voor willekeurige selectie

Om uw personeel op willekeurige wijze te selecteren voor een medewerkerscontrole biedt de visitatieknop van de Lodge Selector een uitkomst. Deze visitatieknop selecteert werknemers at random, zodat u en uw medewerkers ervan zijn verzekerd dat visitering niet op persoonlijke grond plaatsvindt. Bij het verlaten van het bedrijfspand of – terrein drukt de werknemer op de visitatieknop, waarna er een rood of groen licht gaat branden. Is het licht groen, dan vindt er geen visitatie plaats. Bij een rood licht wordt de handbagage van de werknemer wel gecontroleerd. Ook is het mogelijk de visitatieknop te koppelen aan bijvoorbeeld een deurslot. De activatie verloopt dan automatisch.

Bent u geïnteresseerd in de Logde Selector als instrument voor medewerkercontrole ten behoeve van de detectie en preventie van bedrijfsdiefstal? Of hebt u nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact op, of vraag een offerte aan.