Switch to English Verander naar Nederlands Wechseln zu Deutsch Changer au Fran¨ais Cambiar a Espanol
0294-458 795
LodgeSelector LodgeSelector LodgeSelector

Medewerkersdiefstal voorkomen en detecteren

Medewerkersdiefstal kost bedrijven jaarlijks tonnen en is daarmee een flinke kostenpost. Op grote schaal worden kleine en grotere spullen door medewerkers uit bedrijven ontvreemd. Natuurlijk wilt u diefstal door uw personeelsleden voorkomen en, indien nodig, aanpakken. Vermoedt u medewerkersdiefstal of denkt u dat uw personeel fraudeert? Dan zijn er diverse mogelijkheden om dit te detecteren. Ook kunt u maatregelen treffen om diefstal en fraude in de toekomst te voorkomen. De Logde Selector biedt in beide gevallen uitkomst.


Medewerkersdiefstal in uw bedrijf           

Alvorens u medewerkersdiefstal kunt aanpakken, is het zaak dat u duidelijk formuleert wat er binnen uw organisatie wordt verstaan onder medewerkersdiefstal en –fraude. Het is daarom aan te raden een duidelijk reglement op te stellen ten aanzien van diefstal en fraude. Wat rekent u wel onder bedrijfsdiefstal en wat niet. Misschien ziet u het door de vingers als iemand af en toe een privédocument print, maar hoe zit het als iemand een kladblok of setje pennen meeneemt? En hoe definieert u het als medewerkers onder werktijd regelmatig privételefoontjes plegen? Tevens is het belangrijk dat duidelijk is welke maatregelen worden getroffen bij eventuele overtredingen.

Hebt u een duidelijk reglement en protocol ten aanzien van medewerkersdiefstal? Dan dient u ook uw medewerkers hiervan op de hoogte te stellen en deze ter beschikking te stellen.


Preventie en detectie van medewerkersdiefstal

Medewerkersdiefstal is een serieuze zaak. Het kan uitgroeien tot een grote kostenpost en schaadt bovendien uw vertrouwen in personeelsleden. Om bedrijfsdiefstal te detecteren en te voorkomen is medewerkerscontrole, oftewel visitatie, een effectief middel gebleken. Wanneer uw personeel het bedrijf of bedrijfsterrein verlaat worden zij op basis van willekeur gevisiteerd, door een daarvoor aangesteld persoon. Om bedrijfseigendommen te beschermen mag u tassen controleren. Ook mag u auto’s, jassen en fietstassen inspecteren.           

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker ook voor medewerkersdiefstal. Om diefstal en fraude zoveel mogelijk te voorkomen en, indien nodig, op te sporen raden wij u aan de volgende punten in acht te nemen:

  • Stel een duidelijk reglement op ten aanzien van medewerkersdiefstal en fraude

  • Formuleer maatregelen in geval van overtreding     

  • Hanteer een betrouwbaar preventie/detectie instrument     


De visitatieknop als preventie en detectie-instrument  

Teneinde diefstal en fraude van medewerkers op te sporen en te voorkomen biedt de Lodge Selector een oplossing. Dit instrument is betrouwbaar en eenvoudig in gebruik. Middels één druk op de visitatieknop worden medewerkers bij het verlaten van het bedrijfsterrein op basis van willekeur geselecteerd voor visitatie. De Lodge Selector helpt u op deze manier op eenvoudige en betrouwbare wijze medewerkersdiefstal tegen te gaan en op te sporen.        

Bent u geïnteresseerd in de Lodge Selector om medewerkersdiefstal aan te pakken? Dan kunt u hier vrijblijvend een offerte aanvrage. Ook als u nog vragen hebt kunt u middels het webformulier contact met ons opnemen. Tevens zijn wij telefonisch of via e-mail te bereiken.

Telefoon: 0294-458 795
E-mail:      info@lodgeservice.nl